مدافع پرسپولیس عصا را کنار گذاشت – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش خبرورزشی، محمد انصاری از روز گذشته تمرینات محدودی را برای تقویت عضلات خود آغاز کرد و این روند را تا حدود یک ماه دیگر ادامه خواهد داد.

خوشبختانه پزشک معالج انصاری از وضعیت این بازیکن ابراز رضایت کرده و روند بهبودی او را مناسب ارزیابی کرده است، اما از او خواسته تا برای بازگشت به تمرینات عجله نکند.

این مدافع فعلا تمرینات خود را سبک پیش خواهد برد، اما از شهریور ماه آرام آرام فشار تمرینات او بیشتر خواهد شد.

لینک منبع: مدافع پرسپولیس عصا را کنار گذاشت – نیوز

https://www.news.ir/129837/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D8%B5%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA/

اخبار ورزشی