مدیرعامل صنعت نفت استعفا نداد، دوره‌اش تمام شد! – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش خبرورزشی، علی عیسی‌زاده، مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان شایعه استعفایش از سمت خود را تکذیب کرد.

او درخصوص شایعه استعفایش گفت: من استعفا ندادم، بلکه دوره مدیریتم در باشگاه صنعت نفت تمام شده است. از این رو دیگر مدیرعامل این باشگاه نیستم. این فقط شامل حال من نمی‌شود و همه اعضای هیئت مدیره همین شرایط را دارند. این موضوع اختیاری نیست و استعفایی در کار نبوده است.

لینک منبع: مدیرعامل صنعت نفت استعفا نداد، دوره‌اش تمام شد! – نیوز

https://www.news.ir/161956/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7/

اخبار ورزشی