معصومی‌نژاد را به جلسه استرا راه ندادند! – نیوزبازتاب خبر news.ir

مدیرعامل استقلال درباره دیدار با استراماچونی اعلام کرد که هیچ خبرنگار و عکاسی در آن جلسه حضور نداشتند و همین باعث شده است تا برخی رسانه‌ها پیش بینی خود را انجام دهند.

لینک منبع: معصومی‌نژاد را به جلسه استرا راه ندادند! – نیوز

https://www.news.ir/164877/%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF/

اخبار ورزشی