مهاجم ایرانی در یک قدمی تیم انگلیسی – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش خبرورزشی، رسانه خبری باشگاه آمیان فرانسه یعنی le۱۱amienois نوشت: انتظار می‌رود سامان قدوس تا دو هفته آینده با جدایی از آمیان به برنتفورد انگلیس بپیوندد.

قیمت این انتقال از ۷ تا ۱۰ میلیون یورو است و پرداخت این پول برای برنتفورد با وجود حضور در چمپیونشیپ خیلی زیاد نیست.

لینک منبع: مهاجم ایرانی در یک قدمی تیم انگلیسی – نیوز

https://www.news.ir/161856/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C/

اخبار ورزشی