مهدی رحمتی همچنان بخت اول؛/ سرمربی جدید شهر خودرو؛ فعلا خبری نیست! – نیوزبازتاب خبر news.ir

ابهامات پیرامون نیمکت شهر خودرویی‌ها بالاست و گویا مذاکرات آن‌ها به وقت اضافی رفته است و هواداران این تیم باید همچنان منتظر تصمیم مالک خود باشند.

لینک منبع: مهدی رحمتی همچنان بخت اول؛/ سرمربی جدید شهر خودرو؛ فعلا خبری نیست! – نیوز

https://www.news.ir/164099/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%9B-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF/

اخبار ورزشی