میخی با قراردادی دائمی به گرگ‌ها پیوست – نیوزبازتاب خبر news.ir

میخی به گرگ‌ها پیوست

به گزارش خبرورزشی، هنریک مخیتاریان ستاره ارمنستانی، با فسخ توافقی با باشگاه آرسنال با قراردادی آزاد به باشگاه رم ایتالیا پیوست.

او سال گذشته به صورت قرضی راهی رم شد و در نهایت این همکاری به صورت دائمی درآمد.

لینک منبع: میخی با قراردادی دائمی به گرگ‌ها پیوست – نیوز

https://www.news.ir/169533/%D9%85%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3/

اخبار ورزشی