ناپولی مهاجم نیجریه‌ای را جذب کرد – نیوزبازتاب خبر news.ir

ناپولی مهاجم نیجریه‌ای را جذب کرد

به گزارش خبرورزشی، ویکتور اوسیمهن مهاجم ۲۱ ساله نیجریه‌ای تیم لیل فرانسه با عقد قراردادی به صورت رسمی به ناپولی پیوست.

این بازیکن قراردادی ۵ ساله با ناپولی بسته و ارزش انتقال او ۸۱ میلیون یورو است که البته این مبلغ شامل حقوقش هم می‌شود.

لینک منبع: ناپولی مهاجم نیجریه‌ای را جذب کرد – نیوز

https://www.news.ir/132158/%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/

اخبار ورزشی