همیلتون: قلبم ایستاد! – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش خبرورزشی، پنچر شدن یکی از لاستیک‌های مرسدسِ لوئیس همیلتون در فرمول یک انگلیس هم باعث نشد او پیشتازی‌اش را از دست بدهد.

همیلتون درباره آن لحظات سخت می‌گوید: «تاکنون چیزی را در دور آخر مسابقه تجربه نکرده بودم؛ قلبم تقریباً از کار ایستاد! این مسابقه، دراماتیک‌ترین پایانی بود که می‌توانستم تصور کنم. تایرهای من تا دور آخر مشکلی نداشتند و عالی بودند ولی ناگهان لاستیک جلو پنچر شد. وقتی دیدم تایر ماشینم دچار مشکل شد و در حال جدا شدن بود، قلبم توی دهانم رفت. من دعا می‌کردم که تایرم به چرخیدن ادامه دهد ولی این طور نشد. کاملا یخ کرده بودم و فاصله مکس (فرستاپن) با من در حال کم شدن بود. من در آن لحظه فقط فکر می‌کردم چقدر تا پایان مسابقه مانده است.»

همیلتون: قلبم ایستاد!

لینک منبع: همیلتون: قلبم ایستاد! – نیوز

https://www.news.ir/136077/%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF/

اخبار ورزشی