ورزشکاری که از ترس کرونا انصراف داد – نیوزبازتاب خبر news.ir

ورزشکاری که از ترس کرونا انصراف دادبه گزارش خبرورزشی، اشلی بارتی که در حال حاضر زن شماره یک تنیس جهان است، اعلام کرد به خاطر ترس از ویروس کرونا در گرنداسلم آمریکا شرکت نخواهد کرد.

بارتی در این باره گفت: «تیم من و خودم تصمیم گرفتیم نه در سینسیناتی و نه در اُپن آمریکا کنیم. هردو تورنمنت موردعلاقه من هستند و گرفتن این تصمیم برایم سخت بود. با این وجود در مورد ویروس کرونا ریسک بالایی وجود دارد. راحت نیستم که خودم و تیمم را در چنین شرایطی قرار بدهم.»

لینک منبع: ورزشکاری که از ترس کرونا انصراف داد – نیوز

https://www.news.ir/131705/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%AF/

اخبار ورزشی