پایان خوش سه پرونده پرسپولیس در فیفا – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش خبرورزشی، مهدی خواجه‌وند مدیر حقوقی پرسپولیس به صورت تلفنی در برنامه فوتبال برتر حضور یافت و در خصوص شکایت‌های خارجی سرخ‌ها اظهار نظر کرد: پرونده‌های متعددی داریم و خداراشکر سه پرونده بسته شده؛ چوک، نیلسون و فرناندو گابریل. این سه تا تقریبا بسته شد و با رایزنی آقای رسول پناه اقدامات حقیقتا موثری انجام شد. پرونده مفتوح زیاد داریم پرونده آقای برانکو و دستیارانش و آقای کالدرون و دستیارانش. آقای رسول پناه پیگیر این پرونده‌ها هستند.

او با اشاره به پرونده‌های متعدد توضیح داد: پرونده آقای کالدرون و دستیارانش حکمش آمد و رای صادر و ابلاغ شد و درخواست شرح تفصیلی حکم شده و بعد از ابلاغ این رای تصمیم میگیریم که به دادگاه عالی ورزش شکایت کنیم یا نه.
مدیر حقوقی پرسپولیس درباره شکایت به دادگاه عالی ورزش گفت: بدون تعارف من یک تکلیف حقوقی دارم که به دعوی حقوقی ورود کنم و شرح تفصیلی را بخواهم و به موقع اقدامات احتیاطی نکنم، باشگاه ممکن است زودتر از این‌ها با حکم انضباطی مواجه شود. پس من تکلیف دارم به کار حقوقی برسم و این تکلیف باعث می‌شود مدیران مذاکرات بهتری داشته باشند.

وی افزود: با آقای کالدرون تماس‌های خوبی گرفته شده و توافقات خوبی انجام گرفته. پرونده آقای برانکو جزو برنامه‌های اصلی آقای رسول پناه هستند.

لینک منبع: پایان خوش سه پرونده پرسپولیس در فیفا – نیوز

https://www.news.ir/120766/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%81%D8%A7/

اخبار ورزشی