پیش‌بینی ۷ تحلیل‌گر از تحولات امروز بورس تهران – نیوزخبر از https://www.news.ir

نیوز: هفت تحلیل‌گری که در یک نظرسنجی درباره پیش‌بینی وضعیت امروز بورس تهران شرکت کردند پیش‌بینی می‌کنند که امروز شاهد تعادل در بورس باشیم.

پیش بینی بورس 3 آبان

لینک منبع: پیش‌بینی ۷ تحلیل‌گر از تحولات امروز بورس تهران – نیوز

https://www.news.ir/236208/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DB%B7-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8-2/

نیوز