پیش بینی ۸ کارشناس از بورس امروز ۱۱ شهریور – نیوزخبر از https://www.news.ir

پیش بینی 8 کارشناس از بورس امروز 11 شهریورروز گذشته شاخص با شتاب صعود کرد اما هر چه بازار به پایان رسید سرعت شتاب کم شد و در نهایت با نیم درصد رشد بسته شد.در این روز شاخص هم وزن منفی بود تا نشان دهد حال نیمی از بازار خوب نیست.

لینک منبع: پیش بینی ۸ کارشناس از بورس امروز ۱۱ شهریور – نیوز

https://www.news.ir/169819/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DB%B8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C/

نیوز