چراغ بورس در ۱۲ شهریور نیز قرمز ماند – نیوزخبر از https://www.news.ir

نیوز: امروز چهار شنبه (۱۲ شهریور) شاخص کل بورس در آغاز معاملات با اُفت ۴۴ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۶۴۰ هزار واحدی شد.

 

اخبار اقتصادی- نماد‌های فارس، فولاد، شستا، فملی، شپنا، اخابر و وغدیر  امروز بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.

نماد های تاثیر گذار در بورس:

 

نمادقیمت پایانیتاثیر
فارس۲۶,۲۴۰ 

(۵۱۴۶٫۹۹)

 

فولاد۱۷,۶۳۰ 

(۴۸۶۷٫۰۱)

 

شستا۳۹,۷۲۰ 

(۴۴۷۵٫۴۱)

 

فملی۳۲,۲۰۰ 

(۲۵۷۸٫۴۵)

 

شپنا۳۴,۶۱۰ 

(۲۴۸۴٫۴۹)

 

اخابر۲۲,۱۳۰ 

(۱۷۹۸٫۷۳)

 

وغدیر۱۶,۴۷۰(۱۶۳۸٫۱۳)

 

همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۳۲۷   واحدی وارد کانال ۱۷ هزار و ۴۶۰ واحدی شد.

نماد های تاثیر گذار در فرابورس:

نمادقیمت پایانیتاثیر
کگهر۴۳,۵۷۰ 

(۵۸٫۸۴)

 

آریا۱۴۵,۱۰۵ 

(۴۷٫۱۹)

 

مارون۱۲۵,۸۴۴ 

(۳۱٫۶)

 

زاگرس۱۳۲,۸۴۴ 

(۲۳٫۷۸)

 

شگویا۱۷,۷۴۷ 

(۱۸٫۶۹)

 

میدکو۲۲,۷۸۱ 

(۱۷٫۰۴)

 

ارفع۱۷,۴۱۰ 

(۱۶٫۶۶)

 

لینک منبع: چراغ بورس در ۱۲ شهریور نیز قرمز ماند – نیوز

https://www.news.ir/171464/%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF/

نیوز