ژاوی کرونا را دریبل کرد – نیوزبازتاب خبر news.ir


ژاوی پس از شکست دادن وبروس کرونا به تمرین السد برگشت.

نوشته ژاوی کرونا را دریبل کرد اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: ژاوی کرونا را دریبل کرد – نیوز

https://www.news.ir/130366/%DA%98%D8%A7%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/

اخبار ورزشی