کارتون| حالا نوبت شماست – نیوزبازتاب خبر news.ir

فینال لیگ اروپا تماشایی بود و سویا با شکست اینتر قهرمان شد. حالا نوبت بایرن و پاریس رسیده که با نمایشی تماشایی در فینال لیگ قهرمانان ما را به وجد بیاورند.

لینک منبع: کارتون| حالا نوبت شماست – نیوز

https://www.news.ir/161228/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA/

اخبار ورزشی