کارتون| سوراخ موش چند؟! – نیوزبازتاب خبر news.ir


با دستگیری پسر یکی از مدیران ارشد سابق ورزشی مبارزه با فساد وارد فاز جدیدی شد! خبری که سوژه کارتون امروز محمدرضا میرشاه‌ولد در روزنامه خبرورزشی شده است.

لینک منبع: کارتون| سوراخ موش چند؟! – نیوز

https://www.news.ir/157499/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AE-%D9%85%D9%88%D8%B4-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%9F/

اخبار ورزشی