کارتون| شفر از آن‌چه به نظر می‌رسد خطرناک‌تر است! – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گوش سعادتمند رسانده‌اند خطر شفر بیش‌تر از چیزی است که به نظر می‌رسد؛ موضوعی که سوژه کارتون امروز محمدرضا میرشاه‌ولد در خبرورزشی شده است.

لینک منبع: کارتون| شفر از آن‌چه به نظر می‌رسد خطرناک‌تر است! – نیوز

https://www.news.ir/125082/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86%E2%80%8C%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86/

اخبار ورزشی