کارتون| عملیات بایرن ادامه دارد! – نیوزبازتاب خبر news.ir

کار فلیک با بایرن پس از بردن سه‌گانه، هنوز تمام نشده و باواریایی‌ها می‌خواهند سوپرجام اروپا، سوپرجام آلمان و جام جهانی باشگاه‌ها را هم به مونیخ ببرند.

لینک منبع: کارتون| عملیات بایرن ادامه دارد! – نیوز

https://www.news.ir/162770/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF/

اخبار ورزشی