کارتون| مدیر فضای مجازی! – نیوزبازتاب خبر news.ir


برخی مدیران باشگاه‌ها بر اساس نظر هواداران در شبکه‌های اجتماعی تصمیم می‌گیرند؛ موضوعی که سوژه کارتون امروز محمدرضا میرشاه‌ولد در خبرورزشی شده است.

لینک منبع: کارتون| مدیر فضای مجازی! – نیوز

https://www.news.ir/130565/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C/

اخبار ورزشی