کارتون| مسیر این سوت از قبل تعیین شده است! – نیوزبازتاب خبر news.ir

یکی از پیشکسوت‌های داوری گفته برخی داوران از ترس بعضی‌ها «سوت‌ها»ی جهت‌دار می‌زنند! کارتون امروز خبرورزشی واکنش طنز محمدرضا میرشاه‌ولد به این اظهار نظر است.

لینک منبع: کارتون| مسیر این سوت از قبل تعیین شده است! – نیوز

https://www.news.ir/122028/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3/

اخبار ورزشی