کارتون| واکنش مدیرعامل پرسپولیس به تهدید فیفا درباره طلب برانکو – نیوزبازتاب خبر news.ir

آخرین نامه تهدیدآمیز فیفا با این مضمون که تا ۲۶ مرداد برای پرداخت پول برانکو زمان دارید، به دست رسول‌پناه رسید؛ خبری که سوژه کارتون امروز محمدرضا میرشاه‌ولد در خبرورزشی شده است.

لینک منبع: کارتون| واکنش مدیرعامل پرسپولیس به تهدید فیفا درباره طلب برانکو – نیوز

https://www.news.ir/146918/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%AF/

اخبار ورزشی