کارتون| پلنگ تیم ملی: به منِ «مال‌باخته» کمک کنید! – نیوزبازتاب خبر news.ir

وزارت ورزش گفته بدهی فدراسیون فوتبال به مارک ویلموتس هیچ ارتباطی به ما ندارد! این موضع‌گیری درباره محکومیت در پرونده مربی بلژیکی، سوژه کارتون امروز محمدرضا میرشاه‌ولد در خبرورزشی شده است.

لینک منبع: کارتون| پلنگ تیم ملی: به منِ «مال‌باخته» کمک کنید! – نیوز

https://www.news.ir/164141/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%BE%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D9%90-%D9%85%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87/

اخبار ورزشی