کارتون| کومان، پترس فداکار کاتالونیا! – نیوزبازتاب خبر news.ir


رونالد کومان که به‌تازگی هدایت کاتالان‌ها را پذیرفته است، امیدوار است تا ابهت شکسته شده این تیم را به کمک ستاره‌های بزرگی همچون مسی بازگرداند و جلوی افول بارسا را در جهان فوتبال بگیرد. سرمربی هلندی همچون پتروس باید فداکاری کند تا آبروی این باشگاه پرافتخار، بیش از پیش خدشه‌دار نشود و نشکند.

لینک منبع: کارتون| کومان، پترس فداکار کاتالونیا! – نیوز

https://www.news.ir/157360/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7/

اخبار ورزشی