کار عجیب سفیر چین با مردم کریباتی / او کمر ۳۰ نفر را شکست + عکس – نیوزخبر از https://www.news.ir

 عکس و تصاویری از سفیر چین منتشر و توسط دیپلمات آمریکایی مورد انتقاد واقع شده که چرا از روی کمر ۳۰ تن از مردمان کریباتی برای عبور رد شده است.

عبور سفیر چین از روی کمر مردم

سخنگوی دولت پکن سفر را بازدید آموزشی تیم سفارت چین نامیده و انتقاد از این رفتار را تهمت خواند که از سوی دیپلمات آمریکایی مطرح شده است.

لینک منبع: کار عجیب سفیر چین با مردم کریباتی / او کمر ۳۰ نفر را شکست + عکس – نیوز

https://www.news.ir/155990/%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%88-%DA%A9%D9%85/

نیوز