کری‌خوانی سرمربی پرسپولیس برای سرخپوشان – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش خبرورزشی، تمرین امروز پرسپولیس دوشنبه از ساعت ۱۹ در ورزشگاه شهید کاظمی آغاز شد. بازیکنان بعد از گرم کردن و کار باتوپ به آقا وسط در سه گروه پرداختند.

در این بخش سرمربی هم پا به توپ شد و همراه یارانش برای دیگر شاگردان خود کری می‌خواند. این مساله فضای پرتحرک و پرنشاطی را ایجاد کرده بود.

پاس‌های بلند برای تدارک حمله، دفاع روی آن و مرور برنامه‌‎های تاکتیکی از دیگر بخش‌های تمرین یک‌ساعته پرسپولیس بود.

بازیکنان تمرین امروز خود را بدون مشکلات پزشکی پشت سر گذاشتند.

لینک منبع: کری‌خوانی سرمربی پرسپولیس برای سرخپوشان – نیوز

https://www.news.ir/161158/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D9%BE%D9%88/

اخبار ورزشی