کسانی که قرارداد ویلموتس را امضا کردند زبان انگلیسی بلد نبودند! – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش خبرورزشی، محمدمهدی فروردین رئیس فراکسیون ورزش درباره آخرین اطلاعات از قرارداد ویلموتس گفت: طبق اطلاعات به دست آورده ۹۵ درصد از کسانی که قرارداد ویلموتس را امضا کردند آشنایی به زبان انگلیسی نداشتند یعنی آن‌ها تنها بنا بر گفته رئیس فدراسیون این قرارداد را امضا کردند. باید واضح پاسخ دهند که آیا قرارداد را خوانده و امضا کرده‌اند؟ که در این صورت این موضوع جای بحث دارد. اگر قرارداد را نخوانده و امضا کرده‌اند هم محکوم صددرصد هستند. البته که بعید است آن‌ها اطلاعی از جزئیات قرارداد داشته باشند چون آن زمان مترجمی حضور نداشته است. آقایان باید در این باره توضیح دهند.

فروردین با تأکید بر اینکه نباید غرامت قرارداد ویلموتس از بیت‌المال پرداخت شود، گفت: باید متخلفان و کسانی که باعث بروز اشتباهاتی در قرارداد ویلموتس شدند تاوان داده و غرامت را پرداخت کنند. نباید این پول از جیب مردم داده شود. تا زمانی که ما مدافع حقوق مردم هستیم اجازه پرداخت غرامت از جیب مردم و بیت‌المال را نمی‌دهیم.

لینک منبع: کسانی که قرارداد ویلموتس را امضا کردند زبان انگلیسی بلد نبودند! – نیوز

https://www.news.ir/160727/%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF/

اخبار ورزشی