گل ستاره بوشهری به سبک مسی؛/ مهندس راهسازی دربی؛ قائدی استاد تونل! – نیوزبازتاب خبر news.ir

مهدی قایدی ستاره خوش تکنیک آبی‌ها که توانست لیگ نوزدهم را با عمل به وعده خود به پایان ببرد، خیلی زود در دربی هم ستاره اول تیمش شد و برای استقلال گل زد.

لینک منبع: گل ستاره بوشهری به سبک مسی؛/ مهندس راهسازی دربی؛ قائدی استاد تونل! – نیوز

https://www.news.ir/163766/%DA%AF%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%9B-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%B3%D8%A7/

اخبار ورزشی