۶ قلوهای کرجی به دنیا آمدند / ۳ دختر و ۳ پسر !+عکس ها – نیوزخبر از https://www.news.ir

۶ قلوهای کرجی به دنیا آمدند.

 

۶ قلوهای کرجی به دنیا آمدند

۶ قلوهای کرجی به دنیا آمدند

 

این نوزادان که سه دختر و سه پسر هستند، صبح روز چهارشنبه ۲۹ مرداد در سن ۲۸ هفتگی، به روش سزارین توسط دکتر بهنام متخصص زنان و زایمان مرکز کمالی به دنیا آمدند.

 

۶ قلوهای کرجی به دنیا آمدند

هم اکنون حال مادر مساعد و نوزادان به دلیل زایمان زودرس در بخش NICU بستری هستند.

 

لینک منبع: ۶ قلوهای کرجی به دنیا آمدند / ۳ دختر و ۳ پسر !+عکس ها – نیوز

https://www.news.ir/155098/%DB%B6-%D9%82%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%86%D8%AF-%DB%B3-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%DB%B3-%D9%BE%D8%B3/

نیوز