۹ مهرداد ماه؛ به یاد مرد فراموش نشدنی خبرورزشی – نیوزبازتاب خبر news.ir

9 مهرداد ماه، به یاد مرد فراموش نشدنی خبرورزشی

به گزارش خبرورزشی، انگار تقدیر بعضی روزها را با دلتنگی رج زده‌اند و با دیدن آنها در تقویم چاره‌ای جز خون دل خوردن نداریم. روزهایی که آمدند اما نرفتند. اوقاتی که مثل بختک روی ما نشستند اما سپری نشدند و مثل باری سنگین تا همیشه روی دوش ما سنگینی می‌کنند.

نهم مرداد یکی از همان روزهاست. صبح نهم مرداد سال ۹۳ برای اهالی خبرورزشی صبح بسیار سنگینی بود. تلفن‌ها یکی یکی زنگ می‌خورد اما همه زنگ‌ها فقط برای یک خبر تلخ بود: «ناصر احمدپور، اولین سردبیر خبرورزشی درگذشت»

این خبر آنقدر تلخ بود که همه ما را گریان کند و آنقدر سنگین که بخواهیم همه تقویم ها را از طاقچه ذهن خودمان جمع کنیم تا دیگر چشم‌مان به نهم مرداد نیفتد ولی افسوس که تقدیر گاهی اوقات به ساز تو نمی‌رقصد.

حالا ۶ سال از آن روز می‌گذرد و استاد ناصر احمدپور از آسمان ما را می‌نگرد اما یاد و خاطراتش تا همیشه برایمان مانا می‌ماند. مردی که حتما ورق مهمی از تقویم خبرورزشی تا ابد به نامش خواهد ماند. روحش شاد و یادش گرامی.

لینک منبع: ۹ مهرداد ماه؛ به یاد مرد فراموش نشدنی خبرورزشی – نیوز

https://www.news.ir/131217/%DB%B9-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%9B-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%A8/

اخبار ورزشی